SiirLer

ResimLer

Sarki SozLeri

Videolar

Cinsellik

Arama Yap

FiLm izLe

KategoriLer

Ana Sayfa
BurçLar
Aska Dair
BilmeceLer
CinseLLik
IRc KomutLarı
FilmLer
FıkraLar
GüzeL SözLer
HaberLer
HikayeLer
Kadinca
Msn Messenger
ÖdevLer
ProgramLar
ResimLer
Rüya TabirLeri
SagLık
VideoLar
Yemek Tarifi
Sarkı SözLeri
SiirLer
isLami
Müzik iNdiR
Doviz KurLarı

 Cennet Cehennem KavramLarı

   

Okunma

7338

İslam'da melek

 

İslam'da Melekler Allah'ın emirlerini uygulamakla görevli nurdan yaratılmış varlıklardır. Meleklere iman İmanın altı şartı arasındadır. Melekler insanlardan, kendilerine cüzi irade verilmemiş olmaları yönünden ayrılırlar. İslam'a göre meleklerin cinsiyeti de yoktur. Cebrail, Azrail, Mikail, İsrafil olmak üzere dört büyük melek vardır.

 

 

Şeytan

 

Şeytan, birçok din ve mitolojide, insanları kötülüğe teşvik ettiğine inanılan, adaletsizliğin ve tüm kötülüklerin anası kabul edilen varlık. İblis sözcüğü de çoğu zaman Şeytan ile aynı anlamda kullanılır. Yeryüzündeki birçok dinde ve mitolojilerde Şeytan, genellikle doğaüstü güçlere sahip, sürekli insanları dinden, dolayısıyla yaratıcısının emirlerinden uzaklaştırmaya çalışan bir varlık olarak düşünülmüştür. Bunun yanısıra şeytana tapan veya şeytanı yücelten din ve akımlar da mevcuttur.

 

Ahiret

Ahiret  bazı dinlerde inanılan bu dünyadan sonraki nihayetsiz (sonsuz) alemdir.

Din-i İslâm'a göre, kıyametin kopması ve ahiretin meydana gelmesi, Kur'an'ın ayetleriyle, Peygamberin hadisleriyle ve ümmetin birliği ile sabittir ve diğer bütün peygamberler de kendi ümmetlerine bu gerçeği bildirmişlerdir.

Kur'ân da ahiret günü farklı isimler ile zikredilmiştir. Mü'min ler Allah'a kavuşacakları için Kavuşma günü(Mü'min:40/15), insanlar ve bütün mahlûkat o günde bir araya toplanacağı için Toplanma günü(Teğabün:64/9), dünya hayatlarında Allah'a iman etmeyenler ve bâki hayat'a aldandıklarını anlayacaklar için Aldanma günü(Teğabün:64/9), herkesin kabrinden çıkıp dirilecekleri için Çıkış günü(Kâf:50/34) ve dünyaya geri dönmek isteyenler için Hasret günü(Meryem:19/40)denmiştir.

 

Kıyamet

Kıyamet (Arapça'da يوم القيامة; kelime anlamı olarak: " Diriliş Günü") birçok dinde ve inanışta bulunan, dünyanın ve evrenin yok olacağı ana verilen isimdir. Her inanışta ve dinde farklı bir kıyamet anlayışı vardır. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşerde toplanacağı zamandır.

Bu makalede belli başlı dinlerin ve inanışların kıyamet görüşleri yüzeysel olarak incelenmiştir. Her dinin veya inanışın kıyamet görüşünü detaylı olarak o dinin veya inanışın makalesinde bulabilirsiniz.

 

 

 

 

 

Mizan (din)

Mizan, bir din terimi olarak, İslam eskatolojisi ve ahiret inancının bir parçasıdır.

İslam eskatolojisi ve ahiret inancına göre mizan, ahirette insanların yeryüzündeki davranışlarına dair geçtikleri hesaptan sonra herkesin iyi ve kötü davranışlarının tartıldığı ilahi adalet ölçüsüdür. İslam dinine göre bu tartının nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Onun yeryüzündeki ölçü aletlerine, tartılara benzemediği söylenmiştir.

İnanışa göre, bu tartıda iyi davranışları, iyilikleri kötü davranışlarından, kötülüklerinden daha ağır gelenler, cennete girecek ve kurtuluşa ereceklerdir, hafif gelenler ise cehenneme gidecek ve cezalandırılacaktırlar. Cehenneme gidenlerden, müslüman olanlar, suç ve kötülüklerinin karşılığı olan cezayı çektikten sonra cehennemden çıkıp cennete girerler. Mizan kelime anlamı olarak terazi demektir. Mizan hakkında İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da bazı ayetler vardır; Enbiya suresi, 47. ayet ve Müminun suresi 102-103. ayetler.

Cennet

Cennet çeşitli dinlerde ve ruhani felsefelerde bulunan ahirete (ölümden sonraki yaşama) dair bir kavramdır.

Cennet kavramına inanan inanç ve kişiler genellikle cennetin insanların bir kısmı, çoğunluğu veya hepsi için ahirette bulunan nihai bir varış noktası, mekan olduğunu düşünürler. Ayrıca cennet kavramına sahip inançların çoğunluğunda cennet iyi insanların ulaştığı bir ahiret mekanıyken, cennetin zıttı olan kötü insanların ulaştığı cehennem diye anılan bir ahiret mekanı bulunur. Cennet genellikle farklı tanım ve niteliklerle harika, çok iyi ve mükemmel bir mekan olarak düşünülmüştür. Cennet kavramının bulunduğu her inanç, felsefi akım, kült ve gelenekte cennet kavramı farklı yorumlanmış ve tanımlanmıştır. Bu maddede belli başlı inanç, akım ve geleneklerin cennet kavramına kısaca değinilmiştir.

Cehennem

Cehennem, çeşitli inançlarda ölüm sonrası ceza çekilen ateşli bir yer olarak gösterilir. Cehennemde kalma süresi inanca göre değişiklik gösterebilir. Cehennemde günah borcu ödeninceye kadar kalınıp sonra tekrar cennete gidilebilir. Ancak, cehennem bazıları için sonsuza dek ateşte yanmak anlamına gelir.

Kötüleri iyilerden ya da canlıları ölülerden ayıran bir yer kavramına birçok dinde rastlanır. Eski çağların ve ilkel toplulukların dinlerinde ölen kişinin ruhunun gideceği yer, karanlık ve soğuk yeraltı dünyası (örneğin Norveç mitolojisinde Niflheimr ya da Hel), yer altında karanlık bir dünya ya da uzak bir ada (örneğin Eski Yunan'da Hades), yer altında insanların ruhlarının cezalandırıldığı derin bir uçurum (örneğin Eski Yunan'da Tartaros), yerin altında hem iyi, hem kötü ruhların gölgeler biçiminde, sürekli bir susuzluk içinde yaşadığı karanlık bölge (örneğin Eski İsrail dininde Şeol), ölenlerin ruhlarının yerleştiği göksel bir yer (Pueblo Yerlileri, ölümden sonra insanların bulut olup yağmur getirdiklerine inanırlar) ya da ruhun sonunda yok olup gideceği bulutsu bir varoluş (örneğin Kuzey Amerika'da yaşayan avcı Yerli kabilelerinde) biçiminde düşünülmüştür. Cehennem'i tanrısal cezaya uğrayanların kıyamet gününden sonra gideceği yer olarak gören anlayış, peygamberler aracılığıyla yayılan Zerdüşt dini, Yahudilik, Hıristiyanlık ve Müslümanlık gibi dinlere özgüdür.

 

 

 

 

 

 

 Benzer Konular  
HEPATİT A AŞISI


Ban Sonrası Oto TemizLik Addonu


Göz Makyajı


HayaL GözLüm izLesene


Berat Kandili Önemi


Berat Kandili


Regaip Kandili Duası


Regaip Kandili videosu 2016


Regaip Kandili Sözleri Mesajları 2016


Forum Sohbet Chat Diyet Rejim Rejimdiyet

Copyright © 2009 Tüm HakLarı SakLıdır