BaLık MutLu Ediyor mu

Ağırlıklı olarak balıkla
beslenen toplumlarda, et ve sebze ağırlıklı beslenenlere kıyasla
ortalama yaŞam süresinin daha uzun olduğu, insanların daha çok fiziksel
direnç gösterdikleri belirlendi. Uzmanlara göre iŞin sırrı, tuzlu su
balıklarının etinde bulunan Omega-3 yağlarından kaynaklanıyor.

Genetik beslenme uzmanlarının yaptığı araŞtırmaya göre, Omega-3 yağları
total kolesterol seviyesini düŞürüp kalp-damar sisteminin daha iyi
çalıŞmasını sağlıyor. Omega-3 yağlarının, kalp-damar sistemi üzerindeki
koruyucu etkilerinin 6 hafta boyunca günde 100 gram balık tüketimiyle
kendini gösterdiği belirtiliyor.

ABD’li genetik beslenme uzmanı Doktor Artemis Simopoulos, Omega
yağlarının enfeksiyonlara karŞı vücudun savunma sistemini
güçlendirdiğini, beyin ve hücre geliŞimine katkıda bulunduğunu
belirterek, “Eğer yaŞlanmayı yavaŞlatmak istiyorsanız Omega-3’ü
artırmanız gerekir” diyor. Dr. Simopoulos, “İtalya’da yapılan bir
araŞtırmada, İtalyan diyetlerinin üzerine 1 gram balık yağı verildi ve
bu kiŞilerde kalp krizinden ölüm oranının çok az olduğu gözlendi. Ayrıca
çok miktarda balık tüketen ülkelerde depresyonun da azaldığı
belirlendi” diye ekliyor. Dr. Simopoulos, özellikle 65 yaŞın üzerindeki
insanlara daha fazla balık yemelerini öneriyor.

Yapılan araŞtırmalar Omega-3 yağının yetersiz alımıyla kandaki serotonin
seviyesinin düŞük olması arasında bağlantı olduğunu gösteriyor.
Mutluluk duygusu üzerinde etkili olan serotoninin düŞük olması ise
depresyon nedeni olarak vurgulanıyor. Yeni Zelanda, Kanada ve Almanya
gibi Omega-3 yağının az tüketildiği ülkelerde depresyon oranı yüzde 5
iken Japonya ve Tayvan gibi yeterli dengede Omega-3’ün tüketildiği
ülkelerde bu oran yüzde 1 civarında.

Amerika’da 44 kiŞi üzerinde yapılan araŞtırma, günde 100 balık yağı
alımının 4 ay sonra depresyonu azalttığını ortaya koyuyor. Bir baŞka
araŞtırmaya göre, kandaki yüksek Dha seviyesi (omega-3 yağının bir
komponenti) beyin sıvısındaki serotonin seviyesine katkıda bulunuyor.
Serotonin ‘rahatlık, mutluluk’ hisleriyle bağlantılı önemli bir sinir
iletkeni. 11 ülkede yürütülen araŞtırmalar, depresyon oranıyla tüketilen
balık miktarının ters orantılı olduğunu gösteriyor.

Amerika’da 12 yıl süreyle 80 bin hemŞire üzerinde yapılan bir diğer
araŞtırma, haftada bir balık yiyen kadınların enfraktüs geçirme
olasılığının, ayda bir kez balık yiyenlere oranla yüzde 22 daha az
olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre, haftada beŞ kez balık tüketimi ise
enfarktüs riskini yarı yarıya azaltıyor.

Avustralya’da geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araŞtırma, beslenmenin
cilt yaŞlanmasıyla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Özellikle de bol
sebze, zeytinyağı, balık yiyen insanların cildinin daha az yaŞlandığı,
kırıŞık sorunuyla daha geç tanıŞtığı görüldü. Balığın cilt yaŞlanmasını
önleyici etkisi, güneŞin ultraviyole ıŞınları gibi atmosfer etkenlerinin
neden olduğu zararları hafifleten antienflammatuar özelliğine
bağlanıyor.