Bunları Biliyormuydunuz

 • Kendi dirseğini yalamanın imkansız olduğunu

 • Ördeğin vakvaklamasının yankı yaratmadığını ve bunu kimsenin
  açıklayamadığını
 • Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana
  gelen arızaların %23 ünün, makinenin üstüne oturup kendi popolarının
  fotokopisini çekmek isteyen insanlar sayesinde meydana geldiğini
 • YaŞamın
  boyunca uyku sırasında yaklaŞık 70 böcek ve 10 örümcek yiyeceğini
  (Mmmmh!!:)
 • İdrarın zifiri karanlıkta parladığını
 • Eğer
  çok Şiddetli hapŞırırsan, kaburgalarından birini kırabileceğini
 • HapŞırmayı
  engellemeye calıŞırsan, baŞındaki veya boynundaki damarlardan birinin
  yırtılabileceğini ve ölebileceğini
 • HapŞırdığın sırada
  gözlerini açık tutmaya çalıŞırsan, yerlerinden fırlayabileceklerini
 • Domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman baŞlarını
  yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını
 • Dünya nüfusunun %50
  sinin hiç telefonla konuŞmadığını
 • Farelerin ve atların
  kusamadıklarını
 • 1 saat süreyle kulaklıkla birŞey dinlemenin
  kulaktaki bakteri sayısını %700 arttırdığını
 • Çakmağın
  kibritten önce bulunduğunu
 • Parmak izleri gibi dil izlerinin
  de her insan için benzersiz olduğunu
 • Bu yazıyı okuyan
  insanların %75 inden fazlasının, dirseklerini yalamaya çalıŞacaklarını

Biliyormuydunuz?