Büyükler için Bilmeceler

Pazardan alınmaz, torbaya konulmaz tadına doyulmaz.  Cevap: Uyku   Allah yapar yapısını Bıçak açar kapısını Cevap: Karpuz   Ayakları su içer Üstünden gelen geçer Cevap: Köprü   Yapan satar, Satın…

Read more »

Askerin biri Fıkraları

Askerin biri mide rahatsızlığı için revire gelmiŞ.Doktor hazımsızlık teŞhisi koymuŞ ve reçete yazmıŞ;-“Bikarbonat dö sut,her yemekten sonra içersin,demiŞ..-“Asker iki gün sonra berbat bir halde tekrar gelmiŞ;-“Komutanım,verdiğiniz ilacı kullandım ama ölüyorum…

Read more »

Başçavuş Fıkrası

Acemi er, levazım baŞçavuŞuna yakınır : -BaŞçavuŞum, bize yemekte ördek böreği verdiler.Yemin ederim ki, içinde bir gram bile ördek eti yoktu.-O halde? diye yanıtlar baŞçavuŞ.Sen hiç asker bisküvisi yedin mi?-şey…yani…

Read more »

Güneş tutulması Fıkrası

Albay, binbaŞıya: -Yarın güneŞ tutulacak. Bu her zaman görülen bir Şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim….

Read more »

Hıçkırık Fıkrası Oku

SavaŞın en kızgın anıydı.Cephede bombalar patlıyor, mermiler vızır vızır uçuyordu.Bu arada bir askeri hıçkırık tuttu.Yanındaki askere döndü hıçkırık tutan : -Heey, beni korkutsana biraz!…Korkut da hıçkırığım geçsin…

Read more »

İşin Kolayı Fıkrası

Cephedeki İrlandalıya karısından gelen mektupta Şunlar yazılıydı: "Erkeklerin hepsi askere alındı, yardım edecek tek kiŞi kalmadı. Bu yıl bahçeyi benim bellemem gerekiyor. "İzlandalı hemen cevap yazdı: "Sakın bahçeyi kazma. Silahların…

Read more »