Büyükler için Bilmeceler

Pazardan alınmaz, torbaya konulmaz tadına doyulmaz.  Cevap: Uyku   Allah yapar yapısını Bıçak açar kapısını Cevap: Karpuz   Ayakları su içer Üstünden gelen geçer Cevap: Köprü   Yapan satar, Satın alan kullanmaz, Kullanan göremez  Cevap:…

Askerin biri Fıkraları

Askerin biri mide rahatsızlığı için revire gelmiŞ.Doktor hazımsızlık teŞhisi koymuŞ ve reçete yazmıŞ;-“Bikarbonat dö sut,her yemekten sonra içersin,demiŞ..-“Asker iki gün sonra berbat bir halde tekrar gelmiŞ;-“Komutanım,verdiğiniz ilacı kullandım ama ölüyorum galiba..-“Sen ne içtin oğlum?..-“Dediğiniz gibi…

Başçavuş Fıkrası

Acemi er, levazım baŞçavuŞuna yakınır : -BaŞçavuŞum, bize yemekte ördek böreği verdiler.Yemin ederim ki, içinde bir gram bile ördek eti yoktu.-O halde? diye yanıtlar baŞçavuŞ.Sen hiç asker bisküvisi yedin mi?-şey…yani evet, baŞçavuŞum.-İçinden hiç asker çıktı…

Güneş tutulması Fıkrası

Albay, binbaŞıya: -Yarın güneŞ tutulacak. Bu her zaman görülen bir Şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. şayet yağmur yağarsa, tabii bir…

Hıçkırık Fıkrası Oku

SavaŞın en kızgın anıydı.Cephede bombalar patlıyor, mermiler vızır vızır uçuyordu.Bu arada bir askeri hıçkırık tuttu.Yanındaki askere döndü hıçkırık tutan : -Heey, beni korkutsana biraz!…Korkut da hıçkırığım geçsin…

İşin Kolayı Fıkrası

Cephedeki İrlandalıya karısından gelen mektupta Şunlar yazılıydı: "Erkeklerin hepsi askere alındı, yardım edecek tek kiŞi kalmadı. Bu yıl bahçeyi benim bellemem gerekiyor. "İzlandalı hemen cevap yazdı: "Sakın bahçeyi kazma. Silahların hepsi orada gömülü. "Mektup askeri…