Başçavuş Fıkrası

Acemi er, levazım baŞçavuŞuna yakınır : -BaŞçavuŞum, bize yemekte ördek böreği verdiler.Yemin ederim ki, içinde bir gram bile ördek eti yoktu.-O halde? diye yanıtlar baŞçavuŞ.Sen hiç asker bisküvisi yedin mi?-şey…yani evet, baŞçavuŞum.-İçinden hiç asker çıktı mı? > 117

Güneş tutulması Fıkrası

Albay, binbaŞıya: -Yarın güneŞ tutulacak. Bu her zaman görülen bir Şey değildir. Erleri talim elbiseleri ile talim meydanına getirin de olayı görsünler. Ben de orada bulunup kendilerine gerekli bilgiyi vereceğim. şayet yağmur yağarsa, tabii bir Şey göremeyiz. O zaman erleri, üstü kapalı talimgaha götürürsün. BinbaŞı, yüzbaŞıya: -Albayın emri ile yarın sabah saat dokuzda güneŞ tutulacak. […]

Hıçkırık Fıkrası Oku

SavaŞın en kızgın anıydı.Cephede bombalar patlıyor, mermiler vızır vızır uçuyordu.Bu arada bir askeri hıçkırık tuttu.Yanındaki askere döndü hıçkırık tutan : -Heey, beni korkutsana biraz!…Korkut da hıçkırığım geçsin… > 120

İşin Kolayı Fıkrası

Cephedeki İrlandalıya karısından gelen mektupta Şunlar yazılıydı: "Erkeklerin hepsi askere alındı, yardım edecek tek kiŞi kalmadı. Bu yıl bahçeyi benim bellemem gerekiyor. "İzlandalı hemen cevap yazdı: "Sakın bahçeyi kazma. Silahların hepsi orada gömülü. "Mektup askeri makamlarca okundu. Bir manga er gelip bahçenin her yerini kazarak silah aradı. Eli boŞ döndüler…Cephedeki İrlandalı, ikinci mektubunda Şöyle dedi; […]