İnsanda Büyüme ve GeliŞme Dönemleri 

İnsanda
Büyüme ve GeliŞme Dönemleri

İnsanlarda belirli
özellikler incelendiğinde büyüme ve geliŞme, beŞ farklı döneme ayrılır. Bunlar;
bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetiŞkinlik dönemi ve
yaŞlılık dönemidir.

 

            1-         Bebeklik
Dönemi        :

0 – 12 ayları arasındaki
dönemdir. (Yeni doğan 0–28 gün ve yeni doğan sonrası dönem olarak iki dönemde
incelenebilir).

                                   Bu dönemde;

                        •           Anne karnından çıktıktan sonra dıŞ ortama uyum sağlamaya
çalıŞırlar.

                        •           Hastalıklara ve çevresel faktörlere karŞı savunmasızdırlar.

                        •           BaŞlarını dik tutamazlar, emme, tutma, yakalama hareketi
yaparlar.

                        •           Her türlü ihtiyaçları için anneye bağımlıdırlar.

                        •           DiŞleri çıkar. (6. aydan sonra)

                       

2-         Çocukluk
Dönemi       :

1 – 11 yaŞları
arasındaki dönemdir. (1 – 3 yaŞ arası özerklik, 3 – 6 yaŞ arası oyun, 6 – 11
yaŞ arası okul dönemi olarak incelenebilir).

Bu dönemde;

•           1 – 3 yaŞ arasında yürüme, konuŞma gibi yetenekleri
kazanırlar. Önce tutunarak sonra da desteksiz yürümeye baŞlarlar. Basit
kelimelerle (baba, mama, anne) konuŞmaya baŞlarlar, sonra bu kelimelerle cümle
kurarlar.

•           Anneye bağımlılıktan kurtulurlar.

•           Kendi kendine giyinir, yemek yer, yaŞıtlarıyla oynar ve
vücut temizliğini yaparlar.

•           Okula baŞlarlar. Okuma, yazma, matematik iŞlemleri gibi
temel okul becerilerini kazanırlar.

•           KiŞilik geliŞimi baŞlar.

•           Görev bilincini ve hayal ile gerçeği ayırt etmeyi öğrenir.

•           ArkadaŞları ve büyükleriyle iletiŞim kurabilirler.

•           Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine
getirirler.

            3-         Ergenlik
Dönemi         :

12 – 21 yaŞları
arasındaki dönemdir. (Erken, tam ve geç ergenlik olarak üç dönemde
incelenebilir).

Bu dönemde;

•           Duygusallık ön plana çıkar. AŞk, sevgi, sadakat, hayatın
anlamı gibi konular ilgilerini çeker.

•           Anne ve babalarla çatıŞırlar, kendilerini anlamadıklarını
düŞünür ve onlara değer vermezler.

•           Kendilerine değer verilmesin isterler.

•           Biyolojik yönden olgunlaŞırlar.

•           Bedensel ve ruhsal değiŞmeler yaŞarlar.

•           Soyut kavramları daha rahat algılarlar.

•           Toplumdaki yerlerini ve rollerini belirlemeye çalıŞırlar.

•           (Cinsel konular ilgilerini çeker, ailem içindeki yerim
nedir, ben kimim gibi soruları daha çok sorarlar).

 

            4-         YetiŞkinlik
Dönemi      :

                                   21 – 65
yaŞları arasındaki dönemdir.

                                   Bu dönemde;

                        •           Hayatın dönüm noktası olan iŞ, eŞ seçimini yaparlar.

                        •           Sorumlulukları artar, kendisini ve baŞkalarını düŞünürler.

                        •           Toplumsal sorunlarda rol almak isterler.

                        •           Fiziksel geliŞimlerini tamamlar ve olgunlaŞırlar.

 

            5-         YaŞlılık
Dönemi           :

                                   65 yaŞın
üstündeki dönemdir.

                                   Bu dönemde;

•           Bedensel ve zihinsel yorgunluk baŞlar.

•           Hareket etme zorlaŞır.

•           Zihinsel faaliyetler zorlaŞır.

                        •           Çabuk yorulup kolay unuturlar.

•           Duyu organları eskisi kadar iyi çalıŞamaz.

 

Popüler Konular

Kağıtta Köfte Tarifi

Fırında pişen türlü yemek çeşitlerine bayılırız. Az yağlı ve hafif olmasını istediğimiz gibi bir de çok düşkün olduğumuz köz efektini veriyor, hem ete hem de sebzeye. Hal böyle olunca elimize geçen her şeyi veriyoruz fırına. Bu haftanın fırında pişmeye hak kazanan talihlisi de tek tek bohçalayıp sebzelerle harmanlandığımız köfteler. Hem gözlere, hem damaklara ziyafet var....
iRc DökümanLarı,Hazır KOdLar

iRc DökümanLarı,Hazır KOdLar

1.Userlarin Nicklerini Zorla Degistirme: komut : /MSG OperServ RAW SVSNICK oldnick newnick :0 örnek :/msg operserv raw svsnick batur A-Red-Line :0 2.Serviceslerin Nicklerini Degistirme komut : /MSG OperServ RAW :NickServ NICK NickServer örnek /msg operserv raw :NickServ Cemil NickServ 3.Servicesleri Konusturma: komut: /MSG OperServ RAW :InfoServ PRIVMSG #Channel :Merhaba! 4.Servicesleri Kanala Sokma & Çikarma :...

Yorum yapmak için GİRİŞ yapmalısınız

KateGoriLer

Son Yazılar

Sayfalar

Etiketler