Komik Asker Fıkraları

Görevli çavuŞ,teftiŞ öncesi saf er Mehmet’e bazukanın parçalarını ezberletmeye çalıŞıyormuŞ.En çok ta “alev örten huni”de zorlanmıŞlar.TeftiŞ günü gelmiŞ.Birliği dolaŞan general,bazukanın baŞındaki Mehmet’in karŞısına gelince o parçayı gösterip sormuŞ;-“Bu nedir?..Mehmet gururla cevaplamıŞ;-“Alifortonfoni,komutanım!…