Bir Kadını AğLatmak ZOrdur

Bir kadını ağlatmak çok zor degildir aslında. Kadınlar her Şeye ağlayabilir; bir filme bir Şarkıya bir yazıya… En az erkekler kadar yani! Ama bir kadını yürekten ağlatmak zordur. Eger bir kadın yürekten ağlıyorsa ağlatan onun yüreğine ulaŞmıŞ demektir. Ama o…