Ağlayan Kaya Efsanesi

Ağlayan Kaya Efsanesi (Manisa) Niobe, babası Tantalos ve kardeŞi Pelpos gibi, Anadolu'ya özgu bir efsanedir. Yarı-tanrı Tantalos'un kızı Niobe, Magnesia (Manisa)'nın Sipylos Dağı yöresinde doğmuŞ, tanrıça Hera (kimi kaynaklarda Leto olarak geçer.) ile birlikte çocuklukları bu yörede geçmiŞtir. Daha sonra…