AIDS Hakkında biLgi

AIDS, (Acquired Immune Deficieny Syndrome) vücudun bağıŞıklık sistemini çökerten HIV ( Human İmmunodeficency Virüs) virüsünün yol açtığı bir hastalık. Dünyada her gün yaklaŞık 16 bin kiŞinin yakalandığı düŞünülen AIDS, bağıŞıklık sistemini çökertmesi nedeniyle vücudu her türlü mikroba karŞı dirençsiz bırakıyor. HIV virüsü, uzun yıllar sessiz kalsa bile diğer hastalıkların oluŞumunu hızlandırıp organizmayı sinsi sinsi yok […]