AIDS Hakkında biLgi

AIDS, (Acquired Immune Deficieny Syndrome) vücudun bağıŞıklık sistemini çökerten HIV ( Human İmmunodeficency Virüs) virüsünün yol açtığı bir hastalık. Dünyada her gün yaklaŞık 16 bin kiŞinin yakalandığı düŞünülen AIDS, bağıŞıklık sistemini çökertmesi nedeniyle vücudu her türlü mikroba karŞı dirençsiz bırakıyor….