ALLahu ekBer

     Duadan bıkkınlık göstermeyiniz. Çünkü dua ile beraber olan hiç kimse helak olmamıŞtır. DUA Dua iki Şekilde tecelli eder: ya bizi korkutan Şeyi ortadan kaldırır. Yahut da onu yenmemiz için bize güç ve cesaret…