Polisitemi Nedir Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır

Kanda çok aŞırı sayıda alyuvarlar bulunması. Yüzün, ve deride aŞırı kızarıklık, kaŞıntılara ve Tromboz eğilimine yol açar. Bazı tümörlere ya da uzun süren hipoksi durumuna (akciğer hastalıkları) eŞlik edebilir. BaŞka bir hastalıktan kaynaklanabileceği gibi, belirli…