Görsel Yok

DüŞük Sonrası CinseL iLiŞki NasıLdır

10 Ocak 2017 Admin 0

DüŞük yapmıŞ olan bir kadın, düŞürdüğü gebeliğin boyu ve yaŞı, yitirdiği kanın miktarına, bu olaydan ne kadar yıprandığına göre bir süre dinlenmeli, toparlanınca cinsel iŞlevine