cinseL SağLık

Bazen korkular ve kaygılar yatakta da peŞinizi bırakmaz. Kimi zaman partneri mutlu edememe kimi zaman da mutlu olamama endiŞeleri cinselliği özgürce yaŞamaya engel oluyor. Yatakta her zaman mutlu olmak kolay olmuyor. Bazen cinsel sorunlar en mutlu çiftlerin bile kapısını çalabiliyor. Özellikle de performans konusunda inanılan yanlıŞ bilgiler mutluluğu erteleyebiliyor. Örneğin bir erkek cinsel birleŞme sırasında […]