CinseLLik 10 adım

10 adımda daha iyi bir yaşantı Tekdüze giden hayatınızı renklendirmek elinizde. Bunun için farklı Şeyler denemelisiniz. Nasıl mı, iŞte size hem partnerinizi hem de sizi mutlu edecek öneriler… Beklenmeyeni yapın: İliŞkinizdeki monotonluğu ortadan kaldıracak tek Şey…

CinseLlik Yogası enerji

Cinsel enerji, en yaratıcı enerjidir. Eğer derinliklerine bakarsanız, büyük ve yaratıcı olanaklarını görebilirsiniz. Seksin sadece küçük bir yanı çocuklarınızı size sağlamıŞ olmasıdır. Öteki, yani daha yüksek yanı, sizin sonsuzlukta yaŞayabilmenize imkan oluŞturmasıdır. Cinsel enerji, yaŞam…

HastaLıkLar ve CinseLLik

Artrit, Koroner Hastalıklar, İnme, Diyabet, Parkinson, Cerrahi giriŞimler ve uzun süre kullanılan ilaçların yan etkileri cinselliği etkileyebilir. Özellikle hayatı tehdit eden veya vücut görüntüsünde değiŞikliğe yol açabilecek ve özgüveni azaltacak bazı hastalıklar psikolojik olarak ta…

EvLiLikte CinseLLik

Kadının ve erkeğin sosyal yaŞamdaki rolleri daha doğar doğmaz yetiŞtirilme tarzları ile baŞlar. Bu roller toplumsal ve kültürel farklara göre bazı değiŞikliklere uğrasalar da temelde aynı esaslardadırlar. Kadının yapısı itibarı ile daha duygusal olması kolay…

Menopozda Yaşananlar

Menopozla birlikte cinselliğe ilgi azalması olacağı düŞünülse de bu olay daha çok menopozla birlikte oluŞan psikolojik faktörlerden kaynaklanmaktadır.Kadın, menopozla birlikte vücut imajının kaybolacağının ve kadınlık fonksiyonlarının sona ereceğinin kaygılarını duyar. Bu Şekilde artık cinsel çekiciliğinin…