GebeLik sorunLarı hamilelikteki ciLt değiŞimi

Gebelik çatlakları: Gebeliğin ilerleyen aylarında kırmızı, ciltten hafif çökük çatlaklar meydana gelebilir.Bunlar dermal bağ dokusunun liflerinin zorlanması ve dermal elastik liflerin kopması, derinin fazlagerilmesi sonucu oluŞur. Genel olarak 16. haftadan sonra görülür. AŞırı ve hızlı kilo alımı, genetikyatkınlık, çoğul gebelikler etkendir. Piyasada bulunan çeŞitli marka çatlak kremleriyle durum kontrolaltına alınabilir, en azından çatlak olacaksa bunun […]