DONMUş DALLARDA ÇİÇEK

DONMUş DALLARDA ÇİÇEK İyidir beraber olmamız YaklaŞmıŞ, değiŞik. Duyulur çevrenin gürültüsünde Issız Bizde bir Şey eksik. Belki de bir Şey fazla, yıllarca bilmedik ÇökmüŞ birdenbire ağır: Bir kırık gülüŞte Yitik Ümitsiz hatırlanır. Bulmak gibi tıpkı Karlar altında kayıp uzanırken ova Yolu kendiliğinden, DonmuŞ dallar esen ılık rüzgâra Çiçek açar çekingen. Aldanarak, unutulmuŞ Senin yolun ayrı, […]