DüŞük Sonrası CinseL iLiŞki NasıLdır

DüŞük yapmıŞ olan bir kadın, düŞürdüğü gebeliğin boyu ve yaŞı, yitirdiği kanın miktarına, bu olaydan ne kadar yıprandığına göre bir süre dinlenmeli, toparlanınca cinsel iŞlevine baŞlamalıdır.DüŞük yapmıŞ olan bir kadın, düŞürdüğü gebeliğin boyu ve yaŞı,…