MevLid KandiLinde Geceyi NasıL ihya EdeLim

MevLid KandiLinde Geceyi NasıL ihya Ederim ? Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek Şanlı bir Peygamber'in ümmeti olmakla ŞereflenmiŞ bulunan biz müminlere ne mutlu!  Bu geceyi vesile bilerek, O'na ümmet olmanın…