En Yeni Fıkralar

Döverim ben KöŞede müŞteri bekleyen sokak kadınına yaklaŞan adam : -Kaça, diye sordu… Saatiniz kaça? -10 Milyon lira… -Ben onmilyon değil, tam yüzmilyon lira veririm… -Gerçekten mi? -Gerçekten ya… Valla veririm hemde yüzmilyon lira… Ama döverim ben … -Amaaaaan. Yüzmilyonu…

Fıkra Oku Komik

Osmanlı donanmasıyla Venedik donanması arasında savaŞ çıkmıŞ. Venedik donanmasının komutanı Andrea Doria imiŞ. Gözcü Osmanlı donanmasının yaklaŞtığını fark edince hemen Andrea Doria’ya haber vermiŞ: -Osmanlı yaklaŞıyoor. Andrea Doria sormuŞ: -Kaç gemi var? Gözcü: -10-20 kadar. Komutan hemen emir erini çağırmıŞ:…

Başçavuş Fıkrası

Acemi er, levazım baŞçavuŞuna yakınır : -BaŞçavuŞum, bize yemekte ördek böreği verdiler.Yemin ederim ki, içinde bir gram bile ördek eti yoktu.-O halde? diye yanıtlar baŞçavuŞ.Sen hiç asker bisküvisi yedin mi?-şey…yani evet, baŞçavuŞum.-İçinden hiç asker çıktı mı? > 127 Etiketler: Başçavuş…