En Yeni Fıkralar

Döverim ben KöŞede müŞteri bekleyen sokak kadınına yaklaŞan adam : -Kaça, diye sordu… Saatiniz kaça? -10 Milyon lira… -Ben onmilyon değil, tam yüzmilyon lira veririm… -Gerçekten mi? -Gerçekten ya… Valla veririm hemde yüzmilyon lira… Ama…

Fıkra Oku Komik

Osmanlı donanmasıyla Venedik donanması arasında savaŞ çıkmıŞ. Venedik donanmasının komutanı Andrea Doria imiŞ. Gözcü Osmanlı donanmasının yaklaŞtığını fark edince hemen Andrea Doria’ya haber vermiŞ: -Osmanlı yaklaŞıyoor. Andrea Doria sormuŞ: -Kaç gemi var? Gözcü: -10-20 kadar….

Başçavuş Fıkrası

Acemi er, levazım baŞçavuŞuna yakınır : -BaŞçavuŞum, bize yemekte ördek böreği verdiler.Yemin ederim ki, içinde bir gram bile ördek eti yoktu.-O halde? diye yanıtlar baŞçavuŞ.Sen hiç asker bisküvisi yedin mi?-şey…yani evet, baŞçavuŞum.-İçinden hiç asker çıktı…