En Yeni Fıkralar Komik

YüzbaŞının çok sevdiği ve güvendiği OnbaŞı Mehmet`in cezalandırdığı er, yüzbaŞının karŞısında : -Komutanım benim bir Şikayatim var. -Söyle. -Mehmet onbaŞı beni döğdi. -Git, ben onun cezasını veririm. -Ama yüzbaŞım; hem döğdi , hem söğdi. -Anladım,…

Eğlenceli Fıkralar

Çok genç bir İngiliz subayı, general olan babasının yanında yaverdi, yaŞlı bir albaya emri iletmekle görevlendirildi -Babam birliğinizi Şu karŞıki tepenin yamaçlarına çekmenizi söylüyor, efendim, dedi. Yüzü moraran albay da Şöyle dedi : -Demek öyle…

en komik fıkralar

Adamın biri kumsalda yürürken ayağı eski bir lambaya takılmıŞ,adam lambayı kumların içinden çıkarmıŞ, ovalamıŞ.Lambadan cin çıkmıŞ ve; -'Sadece bir dilek hakkin var, iyi düŞün öyle dile' demiŞ.Adam hiç tereddüt etmeden, cebinden bir harita çıkararak: -'Bütün…