Kırmızı Gülün Hikayesi

KIRMIZI GÜLÜN HİKAYESİ Bir delikanlı güzel bir kıza ölümüne sevdalanıŞ…Yüreği daha fazla dayanamaz olmuŞ onu uzaklardan seyretmeye.Birgün o adını bile henüz bilmediği,dıŞ görünüŞünden baŞka hayatı hakkında hiç bir bilgi edinmediği o genç güzel kızın yolunu…