Güzel SanatLar ÖrnekLeri

Güzel SanatLar ÖrnekLeri insanda heyecan ve hayranlik uyandiran sanatlar. bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el iŞinden çok ,ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardir. güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafindan on sanat sokulmuŞtur. bunlar da: sarf…