ibLis’in Peygamber Efendimiz iLe KonuŞması

Seceret-ül Kevn’den Muhîddin-i Arabî) îbni Abbas (R.A.) den naklen Muaz bin Cebel rivayet ediyor; Bir gün Rasulüllah (S.A.V.) Efendimiz Hz. Eyyüb El-Ensarî’nin evinde ashabı ile sohbet ederlerken, dıŞarıdan: – Ya Rasülullah! Görülecek, halledilecek bir iŞim…