Atatürk’ün Sanat ile ilgili Özdeyişleri

Atatürk’ün Sanat ile İlgili ÖzdeyiŞleri Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa Şiir, nağme olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraŞlık, bina ile olursa mimarlık  olur. (Muhit Mecmuası, Sene:1, No:2, 1928) Sanatkâr…