İnsanda Büyüme ve GeliŞme Dönemleri Sağlık Bilgisi

İnsanda Büyüme ve GeliŞme Dönemleri Sağlık Bilgisi özellikleri İnsanlarda belirli yaşlarda belirli dönemlerde özellikler incelendiğinde büyüme ve geliŞme, beŞ farklı döneme ayrılır. Bunlar; bebeklik dönemi, çocukluk dönemi, ergenlik dönemi, yetiŞkinlik dönemi ve yaşlılık dönemleri olarak ayrılmaktadır.              1- Bebeklik Dönemi  En tatlı anları      : 0 – 12 ayları arasındaki dönemdir. Yeni doğan 0–28 gün […]