Aynısafa Çiçeği – Kadife Çiçeği

Kesik ve Çizikler İçin   Aynısafa Çiçeği – Kadife Çiçeği olarak da bilinen bu sarı-turuncu çiçekli güzel bitki, iyileŞmeyi kolaylaŞtıran doğal bir antiseptiktir. Çok derin olmayan, yüzeysel kesik ve çiziklerin tedavisinde, yarayı su ve sabunla…