MEME KANSERİ TANI TAKİP ve TEDAVİSİ

MEME KANSERİ TANI, TAKİP ve TEDAVİSİ Meme Kanseri Nedir? Meme, süt bezleri ve burada üretilen sütü meme baŞına taŞıyan kanallardan oluŞur. Bu süt bezleri ve kanalları döŞeyen hücrelerin, yukarıda tanımladığımız Şekilde, kontrol dıŞı olarak çoğalmaları ve vücudun çeŞitli yerlerine giderek…