Birisi Şiir
Şiir Oku
BİRİSİ Bir Şey var aramızda Senin bakıŞından belli Benim yanan yüzümden Dalıveriyoruz arada bir İkimizde aynı Şeyi düŞünüyoruz belki GülüŞerek …