SağLığımız Açısından Suyun Önemi

Türkiye’deki her 10 insandan 7’sinin sağlıklı içme suyundan yoksun olduğu bildirildi. Çevre Mühendisleri Odası 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, küresel çevre sorunlarının baŞında küresel ısınma ve iklim değiŞikliği; orman alanlarının hızla azalması;…