CinseLlik Yogası enerji

Cinsel enerji, en yaratıcı enerjidir. Eğer derinliklerine bakarsanız, büyük ve yaratıcı olanaklarını görebilirsiniz. Seksin sadece küçük bir yanı çocuklarınızı size sağlamıŞ olmasıdır. Öteki, yani daha yüksek yanı, sizin sonsuzlukta yaŞayabilmenize imkan oluŞturmasıdır. Cinsel enerji, yaŞam…