Tarkan Sen Çoktan Gitmişsin

Tarkan-Sen Çoktan GitmiŞsin
Meğer hiç tanımamıŞım Ne kendimi ne seni Görünenle yetinmiŞim
Durup hiç dinlememiŞim Kalbimin nefesini SevilmiŞim, sevmiŞim
Göz göre göre kaybetmiŞim UmutlanmıŞım, bulutlanmıŞım Yağdı
yağacak kirpiklerimden İnanmamıŞım, inanmıŞım Kayıp gidiyorsun
ellerimden Bir daha çalar mı bilmem Postacı kapımı? Sanmam
Biliyorum dönmezsin Sen çoktan gitmiŞsin