10 yıllık terörün bilançosu

İçiŞleri Bakanı İdris Naim şahin,

2002-2011 yılları arasında ülke genelinde meydana gelen terör olaylarının bilançosunu açıkladı.

 

ANKARA (ANKA) – şahin, 2002-2011 yılları
arasında 81 polis, 734 asker olmak üzere toplam 815 güvenlik mensubunun
Şehit olduğunu, toplam 5 bin 94 asker ve polisin de yaralandığını
açıkladı. Bakan şahin’in verdiği bilgiye göre son 8 ayda da terör
örgütü 85 vatandaŞı kaçırdı, 75’ini serbest bıraktı.

Bakan şahin,
MHP Grup BaŞkanvekili Mehmet şandır’ın soru önergesine verdiği yanıtta
PKK/KCK terör örgütü tarafından 12 Haziran 2011 tarihinden bu yana 85
vatandaŞın kaçırıldığını, 75’inin serbest bırakıldığını söyledi. Terör
örgütünün amaçları ve faaliyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla etkin
bir terörle mücadele programı yürütüldüğünü ifade eden şahin Şunları
söyledi:

“Devletimiz bir yandan Doğu ve Güneydoğu Anadolu
Bölgesinde yaŞayan vatandaŞlarımızın sorunlarını istismar eden bölücü
örgüte yönelik etkili operasyonel faaliyetlerde bulunmakta, diğer
yandan da güvenlik tedbirleri ile demokratikleŞme adımlarını
atmaktadır. DemokratikleŞme adımları ile eŞzamanlı olarak güvenlik
tedbirlerinin daha etkin bir Şekilde uygulanması ve örgütün bölgedeki
etkinliğinin önüne geçilebilmesi amacıyla hem il ve ilçelerdeki
yapılarına hem de kırsaldaki unsurlarına yönelik etkin güvenlik
tedbirleri alınmaktadır. Ayrıca bölücü terör örgütünün, muhtemel eylem
arayıŞlarını içeren değerlendirmeler ile istihbari bilgiler ilgili
kurumlarla paylaŞılmak suretiyle gerekli önleyici tedbirlerin alınması
sağlanarak, terörle yapılan mücadeleye kararlılıkla devam edilmektedir.”