19 Mayıs 1919 Samsun

19 MAYIS

CoŞuyor Karadeniz,
Çarpıyor yüreğimiz,
Açıldı Türk’ün önü,
Bekliyor Ata’yı
19 Mayıs günü.

Ata’m Samsun’a çıktı,
Yumruklarını sıktı,
KurtuluŞa hız oldu.
SavaŞtı içte, dıŞta,
Dünyaya yıldız oldu.