19 MAYIS GENÇLİK MARşI

19

MAYIS GENÇLİK MARşI


Bir Şerefli milletin
Şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateŞ var, göğsümüzde iman var…


Vücudumuz yay gibi,
bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, baŞımızdadır bayrak,
Bir emanet taŞırız, Ata’mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…


Bilgi ile sporu,
yürütürüz atbaŞı,
ÇalıŞkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır
savaŞı…
Bize ülkü yaraŞır, bize hamle yaraŞır.


19 Mayıs bizim en kutsal
bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eŞi ?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateŞi…