19 MAYIS Günü

19 MAYIS GUNU

Bugün çok güzel Samsun,

Her taraf bayram yeri,


Genç,ihtiyar,kadın,çocuk


Hepimiz kutluyorduk.Bin dokuz yüz on dokuz19 Mayıs Bayramı,


Atatürk Samsun’a


Ayak basmıŞtı bugün.KurtuluŞ savaŞını baŞlattı.Bütün yurduma umut doğdu.


Bandırma vapuruyla,


şanlı bir görev yaptı.