19 mayıs

19 mayıs


Yıl 1919Mayıs’ın on dokuzu.


Kızaran ufuklardan kaldırıyor baŞını


Yeryüzüne can veren,


Cana heyecan veren


Al yüzlü Oğan güneŞ.


Takanın burnu nasıl Karadeniz’i yırtar ?


Siz de bir an öyle yırtınız uykunuzu.


Uyanın Samsunlular!


Kurutacak gözlerde umutsuzluk yaŞını


Al yüzlü Oğan güneŞ.


Bugün Çaltıburnu’ndan gülerek doğan güneŞ.Yıl 1919Mayıs’ın on dokuzu.


Uyanın Samsunlular.


Uyumak ölüme eŞ.


Diriltir ruhunuzu,


Ufukta bir gemi var.


Fakat bu gemi niçin böyle yavaŞ geliyor ?


Fakat yolu mu az, yoksa yükü mü ağır ?


Bu gemi umut yüklü, insan yüklü, hız yüklü !


İçinde bu vatanın derdiyle yanan bağır.


Kurulacak yarını düŞünen baŞ geliyor.


Bir baŞ ki, gökler bir küme yıldız yüklü.


Bu gemi onun için böyle yavaŞ geliyor.Yıl 1919Mayıs’ın on dokuzu.


Ufukta duran gitgide yaklaŞıyor.


Sanki harlı bir ateŞ


Yakıyor ruhumuzu.


Beklemek üzüntüsü her gönülde taŞıyor.


Üzülmemek elde mi ?


Hız yüklü, iman yüklü, umut yüklü bu gemi.O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,O hız, doldukça bütün damarlara kan gibi,


Gizli inleyen her yürek canlanacak.


AteŞler püskürecek uyuyan volkan gibi.


Gittikçe büyükleŞen


Gölgene dikilmekten karardı gözlerimiz.


KoŞ, atıl gemi, sana engel olmasın deniz.


Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel !


KuŞlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel