19 Mayıs’da Samsun

19
Mayıs’da
SamsunBu gün ne güzel Samsun
GüneŞ daha aydınlık
Genç, ihtiyar, kadın, kız,
Ulusca Samsun’daydık

Bin dokuz yüz on dokuz
19 Mayıs bu gün
Atatürk’ün Samsun’a
Ayak basmıŞtı bu gün

KurtuluŞ SavaŞı’nı
Atam bu gün baŞlattı
Bandırma vapuruysa
şanlı bir gürev yaptı