2011 ilk seçim sonuçları

VatandaŞlar, Türkiye'nin doğusundaki 32 ilde 07.00-16.00 saatleri arasında, batısındaki 49 ilde ise 08.00-17.00 saatleri arasında oylarını kullandılar.

Batıdaki illerde, oy verme iŞleminin bitiŞ saati olan 17.00'de sandık baŞlarında bulunan seçmenler, sandık kurulları yetkilileri tarafından tespit edildikten sonra oylarını kullanabilecek. Bu tespitten sonra oy vermek için sandık baŞına gelenler ise oy kullanamayacaklar.

Oy verme iŞleminin bitmesiyle birlikte sandıklar açılmaya baŞlandı ve oyların tasnifine geçildi.