Abdest Alırken şüphe Duyarsanız

Abdest Alırken şüphe
Duyarsanız

Abdest alırken
Şüphe duyarsanız “Acaba
guslüm oldu mu, abdestim oldu mu?” diye içiniz kemirilirse, tekrar
tekrar
abdest alınız bu vehimdir, Şeytandandır deyiniz. Onun Şerrinden
korunmak için
Eûzü okuyunuz, Allah’a sığınınız ve ayetü’l Kürsi’yi okuyunuz.
Dikkatlice
abdest aldıktan sonra gelen bu vesveseye asla kapılmayınız ve içinizden
gelen
sese “Abdestim abdesttir. Kör olası Şeytan, sen kahrından
çatla” diye onunla alay etmek gerekir. (1) 


Abdestsizlik konusunda asla vesveseye itibar etmeyin. Kesin abdestsiz
olduğunuzu bilmedikten sonra abdest almanıza
gerek olmadığını da bilin.
Abdestli
iken
ağzın içi
kanasa, abdest bozulur mu?
Ağzından
kan dıŞarı
çıkmadıkça abdest
bozulmaz.
Abdestsiz
Kur’an-ı Kerim TaŞınır mı?

Yalnız
Kur’an-ı
Kerim öğrenmek için ergenlik çağına gelmemiŞ çocuklar abdestsiz
Kur’an-ı
taŞıyabilirler. Büyükler ne öğrenim için ne de baŞka  bir Şey için
abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim taŞıyabilir ne de ona dokunabilir.
Öğrenimin
dıŞında çocuklarda dokunamaz. (17)

Namaz
kılmak,
Kabe’yi
tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, Kur’an dokunmak için
abdest
dinen gereklidir. Sünni mezheplerin çoğu bunların farz olduğunda görüŞ
birliğinde olup yalnız Hanefiler Kâbeyi tavafta abdesti vacip görürler.
Kur’an’a dokunmak için abdestin farz olduğu hükmü Kur’an’da:

“şüphesiz
bu, değerli bir Kur’an’dır, KorunmuŞ bir kitaptır. Ona ancak
temizlenenler
dokunabilir.” (Vakıa 56/77-79)

Sünnette de
(18) dayandırılmakla birlikte esasen müslümanların Kur’an’a
atfettikleri
önemi ve ondan istifadeyi azami ölçüye çıkarma gayretini yansıtan ve
bünyesinde
birçok sosyal ve psikolojik gerekçeyi  barındıran kolektif Şuur
konumundadır.