Nasıl Abdest Alınır

 • Abdest
  alınırken mümkünse
  kıbleye karŞı durulur. Önce kollar
  dirseklerin yukarısına kadar sıvanır. “Niyet
  ettim
  Allah
  rızası için abdest almaya
  ”  diye niyet edilir. EûzübillahimineŞŞeytanirracîm
  Bismillahirrahmanirrahîm

  denilir. Eller
  bileklere kadar üç
  kere yıkanmalıdır.
 • Parmak
  aralarının
  yıkanmasına dikkat edilmelidir. Yıkanırken
  bir
  elin parmakları
  diğer elin parmakları arasına geçirilerek hilallenir.Yüzük
  varsa
  oynatılarak
  altına su geçmesi temin edilir.
 • Sağ
  avuç ile ağıza
  üç kere ayrı ayrı su alınır. Her defasında
  iyice çalkalanır. DiŞler,
  baŞ
  ve Şehadet
  parmağı ile oğuŞturulur. Yalnız
  oruçlu
  olanlar,
  boğazlarına kaçmaması için ağızlarına suyu dolu dolu almazlar.
 • Sol
  avuca
  su
  alınıp, dirseğe
  doğru akıtılır,
  sol
  kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. 
  Önce sağ
  ve
  sonrada sol
  kol yıkanır.
 • Sağ
  el y
  eni bir su ile
  ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar baŞın üzerine konularak, baŞın
  ön tarafına saç bitiminden itibaren konulup, ıslak elle
  bir
  kere meshedilir.
 • Eller
  ıslatılarak, sağ elin serçe
  parmağı ile sağ kulağın içi, baŞ parmağı ile de kulağın dıŞı; sol elin
  serçe
  parmağı ile sol kulağın içi, baŞ parmağı ile de kulağın arkası
  meshedilir.
 • Elleri
  yeniden
  ıslatmaya
  gerek yoktur. BaŞ
  ve
  iŞaret
  parmakları
  hariç, diğer üç parmağın dıŞıyla boyun mesh edilir. 
  Eller öne
  doğru çekiliken,
  çene altına doğru değil, kulak altından yüze doğru getirilir.
 • Önce sağ
  ayak, sonra sol
  ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır.
  Parmak
  araları sağdan sola
  doğru hilallenir.
 • Sonra sol
  ayak, topuk kemikleriyle beraber, sol elle yıkanır.
  Parmak
  araları sağdan sola
  doğru hilallenir.