Acaip Ağır Sözler Sevgiliye

Bizim oradaki Carrefour´un ilk açıldığı zamanlar. Mağazada anlık
indirim duyurularını anons eden kiŞi Şöyle dedi:

‘Pantolonları indirdik orta reyonda sizleri bekliyoruz.’

Lise yıllarında Milli Güvenlik dersinde hocamız olan subay sınıfın
güzel kızlarından birini kaldırmıŞ ve ondan subay rütbelerini
küçükten büyüğe doğru saymasını istemiŞti. Sıralamayı aynen yazıyorum:

‘Teğmen üsteğmen yüzbaŞı binbaŞı yarbaŞı ve albaŞı.’

Geçenlerde gittiğim düğünde takılan
paraları anons eden Şahıs aynen
Şöyle dedi:

‘Gelin hanım köŞede isteyen takabilir.’

Geçtiğimiz ramazanın Kadir Gecesi’nde teravih namazını kılmak için
camiye
gittim. Erkekler alt bölümde kadınlar ise perdeyle ayrılmıŞ üst
bölmede
hep birlikte namaza durduk. Kadınlar her defasında secdeye 3-4 saniye
geç
vardıklarından üstten gelen ses ile bizim hareketlerimiz
arasında bir
uyumsuzluk
baŞgösterdi. Bu aaafe keder ‘senkronizasyon sorunu’ mahalle imamımızın
akıllara
ziyan bir Şekilde duruma müdahale ederek üst kata seslenmesi ile son
buldu:

‘Bayanlar! Geç kalmayın erkeklerle yatıp erkeklerle kalkın!’

ArkadaŞımın sevgilisi komiser.
Geçenlerde ikisi arabada sohbet ederlerken;

– ‘Bilmem kaç merkez yolda üç tane or..pu var Tamam’ diye bir
telsiz
anonsu gelmiŞ.

Erkek arkadaŞı çok utanmıŞ ve hemen telsize sarılıp telsizin diğer
ucundaki memura;

– ‘Bu ne biçim anons malum kadın deyin biz anlarız’ diye fırça
atmıŞ.

On dakika sonra gelen telsiz anonsu ikisini de kahkaha krizine sokmuŞ.

– ‘Komiserim malum kadınlar or..pu degilmiŞ Tamam’

Bir arkadaŞımla balık almaya gittiğimizde arkadaŞım kovanın içinde yüzüp
çırpınan balıklara bakıp;

– ‘Bunlar taze mi?’ diye sormuŞtu.

Balıkçı da cevabı hemen yapıŞtırdı:

– ‘Yok abla pil takıp oynatıyoruz’