Adenomyozis endometriyum Nedir

Adenomyozis endometriyum (rahim içi dokusu) ait salgı hücrelerinin
rahim kasları içine doğru büyümesidir. Endometriyozis hastalığının bir
çeŞit rahim kası dokusu içinde olan Şeklidir.Aslında kadınlarda çok sık
görülür, fakat tanısı zor olduğu için önceden anlamak genellikle mümkün
olmamaktadır. Genellikle baŞka sebeplerden dolayı yapılan rahim
ameliyatlarının patolojik değerlendirilmesinde %60 oranda rastlantısal
olarak görülmektedir. Görülme sıklığı 40 yaŞından sonraki kadınlarda
çok fazladır.

Adenomiyozisin yayılması genellikle rahimin tüm kas dokusuna birden
fazla değiŞik bölgelerden olmaktadır. Nadiren sadece tek bir alanda
rahim kası içinde adenomiyozis dokusu geliŞebilir. Rahim kası dıŞında
yayıldığı alanlardan biri de rahim bağları ve özellikle uterosakral
ligamanlardır.

Adenomyozis bulguları ve Şikayetleri nedir?

Östrojen hormonu etkisiyle genellikle bu adenomiyozis odakları
geliŞmekte ve Şikayetlere sebep olmaktadır.

· Genellikle orta derece uterus (rahim ) büyümesi yapar.

· Ağrılı adetin (dismenore) en sık sebeplerinden biridir.

· Adet miktarında artma görülür.

· Kronik pelvik ağrı olarak isimlendirilen ve ilaçlar ile
geçmeyen devamlı kasık ağrıları görülebilir. Adenomiyozis rahim
bağlarını tuttuğu zaman bu Şikayete sebep olmaktadır.

· Ayrıca endometriyozis ve endometriyomanın (çikolata kisti)
birlikte bulunması (%20-40 oranda birlikte görülürler) sık görülen
bulgudur.

· Kısırlık (nadir).

Adenomiyoziste tanı nasıl konur?

Tanısı zor konulmaktadır. Hasta Şikayetleri ve jinekolojik muayene
tanıya yardımcı olmaktadır. Ultrasonografi tanıya çok yardımcı
olmamaktadır.Biopsi de faydalı değildir. Bazen adenomyoziste salgı
hücreleri (glandular) endometriyumdan direkt invazyon yaptığından
histerosalpingografi (rahim filmi) ile saptanabilmektedir.

Tedavisi nasıl yapılır?

Adenomyozis rahim içinde tek bir bölgede sınırlı olsa dahi, uterus
korunarak çıkartılması zordur, çünkü adenomyozisi civardaki normal
endometriyumdan ayıran belirgin bir sınır saptanamamaktadır. Eğer kadın
doğurganlığını tamamlamıŞ ise ve Şiddetli ağrı Şikayetleri oluyor ise
histerektomi ameliyatı ile rahim alınabilmektedir. Genç kadınlarda ise
endometriyoziste kullanılan ilaç tedavisi ile Şikayetler kısmen
azalmaktadır.