Ağ Gelinde İndim’ola Yayladan

 

Ağ Gelinde İndimola Yayladan

 

Ağ gelin de indi’mola
yayladan
KaŞın değil de gözün beni söyleden
Bu güzellik de sana kadir mevladan
Alırım ahdimi koymam Ağ gelin

Ağ gelin de oturmuŞ taŞın üstüne
TaramıŞ zülfünü de kaŞın üstüne
Bir selamın geldi de baŞım üstüne

Kendin gelin de salınıŞın kız gibi
Ağ gelin sürmelim sen bilin

Yüze dağ baŞında da yayılır yılan
Göç etmiŞ hanesi de evleri viran
Var mı bu dünyada eŞini bulan
Alırım ahdimi koymam Ağ gelin

KuŞ gibi üstünde dönerim gelin
Ağ gelin sürmelim sen bilin