Isı terapisi ağrılarınızdan kurtulun

Nano Teknoloji aŞırı küçük yapısal maddelerin
üretimi, araŞtırılması ve bunlardan yararlanmanın teknikleri üzerinde
çalıŞır. Tüm dünyada çeŞitli hastalıklara çare bulan bu teknoloji artık
kronik olan ya da zaman zaman baŞ gösteren ağrılarınıza kesin çözüm
buluyor. Türkiye de 2006 yılında en büyük yatırımlardan biri olarak
kurulan UNAM tüm dünya ile birlikte ülkemizin de hareket etmesi için
atağa kalkmıŞtır.

kaynak:

http://haber.mynet.com/isi-terapisi-ile-agrilarinizdan-kurtulun-617035-saglik/