Akick KomutLarı

Akick Komutları

*!*@* = 1. ( * ): nick | – ! – bundan sonra ki yıldız identd. | -@- bundan sonra ki yıldız host’u temsil ediyor.
Yani nick’in bittiğini ! bu iŞaretten, identd’in bittiğini ise @ bu iŞaretten anlıyoruz.
! : akick yazarken kesinlikle nickden sonra konulması gereken bir terimdir
@ : Ident’den sonra gelen kısımdır.
* : sıfir ve sonsuz hane Kapsar.
? : harf yerine geçer.
Akick ekleme komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep
Akick silme komutu : /cs akick #kanaladı del nick!*@*
Akick list komutu : /cs akick #kanaladı list
Tüm akickleri silme komutu : /cs akick #kanaladı del 1-999
Akick ayrıntılarını görme komutu : /cs akick #kanaladı view
Akick sayısını öğrenme komutu : /cs akick #kanaladı count
Akickli nickin baŞka bir nickle girip , akickdeki nicke döndüğünde kanaldan atma komutu : /cs akick #kanaladı enforce
Nicki akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add nick!*@* sebep
Identi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!ident@* sebep
Hostu akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@host sebep
Ipi akick alma komutu : /cs akick #kanaladı add *!*@ip sebep
Nick + Ident akick komutu : /cs akick #Kanaladı add nick!ident@* sebep
Nick + Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı add nick!ident@host sebep
Ident + Host akick komutu : /cs akick #kanaladı *!Ident@Host* sebep