Akşam Namazı Nasıl Kılınır

AkŞam Namazı

Akşam namazının üç rekat farzı, öğle ile ikindi namazlarının
ilk üç rekat farzları gibi kılınır. şöyle ki: O günün
akŞam namazının
farzını kılmaya niyet edilip namaza tekbir ile
baŞlanır. Yukarda
açıklandığı üzere ilk iki rekatı kılınarak oturulur.
Bu, birinci
oturuŞtur. Bunda yalnız “Tahiyyat” okunur. Ondan
sonra
üçüncü rekata kalkılarak yalnız besmele ile Fatiha
suresi okunur.
Sonra “Allahu
Ekber”
denilerek rükû ve secdelere varılır.
Ondan
sonra oturulur ki, bu da son oturuŞtur. Bunda
“Tahiyyat ile Salavatlar” ve “Rabbenâ
âtinâ” okunur, iki tarafa selam verilir.

AkŞam namazının farzında vaktin darlığından dolayı
kısa sureler
okunur. AkŞam Namazının Sünnetine Gelince:

Bu da “Bu
akŞam namazının sünnetini kılmaya
” diye
niyet edilip
tam sabah namazının sünneti gibi kılınır. Bu sünneti
altı rekat
olarak kılmak ise müstahabdır. Bu halde her iki
rekatta bir selam
vermeli ve aynı Şekilde her iki rekatı kılmalıdır.
Bununla beraber
dört rekatında bir selam verilip ikindi namazının
sünneti gibi
de kılınabilir. Bu ziyade olan dört rekat namaza “Salât-ı

Evvabîn” denir. Bunun çok sevabı vardır.

Tek baŞına
akŞam namazının farzını kılan kimse, onu sabah
namazının farzı
gibi aŞikare de kılabilir.