ALKOLÜN ZARARLARI VE İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

 

ALKOLÜN ZARARLARI VE İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Yapılan birçok araŞtırmalar alkollü içkilerin, ağız, gırtlak ve yemek borusu
kanserleri yanında, vücutta diğer kanser tiplerinede yakalanma riskini
arttırdığını göstermektedir. Meselâ, bira bayanlarda göğüs kanseri riskini,
erkeklerde böbrek, mesane ve rektum kanseri (kalınbağırsakların son kısmı)
riskini arttırmaktadır.(66), (67) İster bira, Şarap, isterse yüksek dereceli
alkollü içkiler kullanılsın, bayanlarda göğüs kanseri riski %60, erkeklerde ve
bayanlarda müŞtereken, habis bir deri kanseri olan malign melanom riski %50-70,
tiroid kanseri riskide %100-150 nisbetinde artmaktadır.(68)
Yapılan çalıŞmalara göre, kanser riski taŞımayan, emniyetli hiçbir içki
seviyesi yoktur. Az miktarlarda dahi kullanılan içki, zamanla kansere sebep
olabilmektedir.(69) İçki kullananların çoğunda görüldüğü gibi, sigaranın da
içilmesi, bilhassa üst sindirim sistemi ve solunum yollarında içkinin yol
açtığı kanser riskini daha da arttırmaktadır.
4- Müzmin Mide İltihabı (Kronik Gastrit), Ülser ve Bağırsaklarda İltihab
Alkol mukozalar (mide ve bağırsakların en iç sathı) için, tahriŞ edici rol
oynar. Zira alkol su çekici bir maddedir ve hücrelerdeki proteini
çöktürmektedir. Temas ettiği bölgelerin âdeta çıbanlaŞmasına sebep olur,
neticede de, midede gastrit ve ülsere, bağırsaklarda da iltihaba yol açar.
5- Hazımsızlık
İçkiyi devamlı kullanan Şahıslar, müzmin olarak hâzımsızlıktan Şikâyetçidirler.
Yani yediklerini sindiremezler. Zira alkol yemeklerin sindirim için lüzumlu
olan enzimlerin (kimyasal maddelerin) tesirini baltalar. Mide hâzım fermenti
olan pepsini ve pankreas sindirim fermenti olan tripsini tahrip eder. Ayrıca
midede asitten zengin ifrazata sebep olur. Sindirim enzimlerinin az
salgılanmasına yol açar. Bunların neticesinde, hazımsızlık meydana geldiği
gibi, mide ağrılarının ve midede ülserin teŞekkülüne vesile olur.
6- Beslenme Bozukluğu (Malabsorbsiyon)(70)
Bahsi geçtiği gibi, alkol besinlerin emildiği sindirim kanalının en iç tabakası
olan mukozaları sertleŞtirir. Âdeta oraları kuru bir hale getirir. SertleŞmiŞ
olan mukozalardan, zaten tam olarak hazım olmamıŞ olan gıdaların emilerek kana
geçiŞi zorlaŞır. ÇeŞitli gıdaların emilmesindeki zorluk, alkole müptelâ olan
Şahıslarda vitamin eksiklikleri, bilhassa Bı vitamini eksikliği yapar. Bu
sebeple beriberi ve pellegra adlı hastalıkların meydana geliŞine yol açabilir.
Ayrıca alkol kullanan Şahıs, daha önce bahsi geçtiği gibi kaloriyi alkolden
almaktadır. Bu hal Şahsın diğer yemeklere olan iŞtahını keser. Halbuki alkol
besleyici değere sahip olmadığından, diğer gıdaları da tam alamayan Şahısta
beslenme bozukluğu meydana gelecektir.
7- Pankreas İltihabı (Pankreatit)
Had (akut) ve müzmin (kronik) tipleri olabilir. Kullanılan alkol miktarına
bağlı olarak, pankreasın dıŞ salgı yapan hücrelerinde zedelenmeler, bozukluklar
olur. Uzun seneler ve devamlı alkol alanlarda pankreas iltihabı ve tam bir
pankreas yetmezliği geliŞir. Alınan gıdaların sindirimi ve bağırsaklardan
emilimi sekteye uğrar. Vücutta vitamin eksiklikleri baŞ gösterir. Pankreas
yetmezliği sebebi ile zamanla diabet (Şeker hastalığı) ortaya çıkar. şiddetli
karın ağrısı ve kilo kaybı ile kendisini hissettirir. Ölümle neticelenebilir
A.B.D.’de pankreas iltihabı vakalarının %65’i alkollü içki kullanmaya
bağlıdır.(71)
8- Alkole Bağlı Sarılık (Alkolik Hepatit)
Alkol ve hepatit B virüsü (HBV) infeksiyonu, bütün dünyada en çok görülen
karaciğer hastalığı sebepleri arasında yer almaktadır. Son senelerdeki bazı
çalıŞmalar, sarılığa yol açan virüsün alkoliklerde daha çok görüldüğünü ve
bunlarda alkolün kolayca karaciğer hastalığına yol açtığını göstermiŞtir.(72)
Sarılığın belirtileri, ateŞ,sarılık (derinin, göz diplerinin ve idrarın
sararması) ve karın ağrısıdır. şahıs içkiye devam ederse, alkolden ileri gelen
sarılık, ölümle neticelenebilir. şahıs içkiyi keserse, Şifa bulabilir. İçki
içmekte ısrar eden sarılık vakalarının, %10-20’sinde siroz geliŞir.
9- Karaciğerde Yağlanma ve Siroz