ALLah Bizden Razi oLsun duaLari

Sual: Allah bin kere razı olsun demek küfür olur mu? Çünkü Eshab-ı kiram kitabında (Allahü
teâlâ, Eshab-ı kiramdan razı olduğunu bildiriyor. Allahü teâlânın
sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Onlardan razı olması da sonsuzdur.
Bunlardan razı olması değiŞmez)
deniyor. Allah bin kere razı olsun
denince, Allah’ın razı olma sıfatının sanki değiŞeceği anlaŞılıyor. Bu
ise küfürdür. şu halde, Allah bin kere razı olsun demek caiz mi?

CEVAPCaizdir,
mahzuru yoktur. Kimse o manada söylemez, tekit [vurgulamak] için; yani
iŞin önemini bildirmek için söylenir. Bu husus Kur’an-ı kerimde ve
hadis-i Şeriflerde de vardır. Eshab-ı kiram için bir kere cennetlik
dense yetmez miydi? Ama Allahü teâlâ bir çok âyette, onların cennetlik
olduğunu bildiriyor.
(Hepsine Cenneti söz verdim. Ben onlardan razıyım, onlar da benden razıdır) buyuruyor. (Hadid 10, Fetih 18, 29, Tevbe 100, Maide 119, Mücadele 22, Beyyine 8)

Daha
baŞka surelerde de bu husus açıklanıyor. Sonuç olarak Allah bin kere
razı olsun demenin mahzuru yoktur. Böyle söyleyenin bu iŞe çok
sevindiğini gösterir. Yani maksat, manayı kuvvetlendirmektir.


Sual: Allah ebediyen razı olsun demek caiz mi?
CEVAP(Allah
ebediyen razı olsun) denince, sanki bu duadan, Allahü teâlânın bir
müddetliğine de razı olacağı anlamı da çıkıyor. Bu itikadımıza terstir.
Allah razı olsun demek gerekir. Ebediyen ekleyince yanlıŞ anlamaya
müsait oluyor. Üç günlüğüne veya üç seneliğine razı olsun anlamı da
çıkabilir. Yani Allah’ın böyle sıfatı da var sanılır.


Sual: Kur’an-ı kerimde, (Allah, Eshab-ı kiramdan razıdır)
CEVAPMuteber din kitaplarında buyuruluyor ki:
Allahü
teâlânın sıfatları ebedidir, sonsuzdur. Onlardan razı olması da
sonsuzdur. Yani birkaç seneliğine razı olup da sonra vazgeçmez. HâŞâ
eshabın daha sonra ne yapacağını Allah bilmiyor muydu? Bilmeyen Allah
olur mu? Onlardan razı ise ebediyen razıdır. Bir müddet razı olup
sonradan vaz geçmek Allah’ın sıfatlarına aykırıdır. Kur’an-ı kerimde
(Allah sözünden dönmez) buyruluyor. [Al-i İmran 9, Zümer 20, Rad 31, Rum 6]

Razı etmek içinSual: Allahü teâlâ ile onun sevdiklerini razı etmek için ne yapmak gerekir?
CEVAPÖnce
Ehl-i sünnet itikadını öğrenip, dinimizin emir ve yasaklarına uymalı,
özellikle kalb kırmamaya ve kul hakkına dikkat etmeli. şu hadis-i
Şerifte bildirilen duaları da okumaya çalıŞmalı:


(Ya AiŞe, bir kere “Allahümme salli alâ Muhammedin ve alâ cemî’il Enbiyâi velmürselîn” de, bütün peygamberler senden razı olsun. Bir kere “Allahümmağfirlî
ve li vâlideyye [ve li-meŞâyıhiyye] ve lil mü’minîne vel mü’minât vel
müslimîne vel müslimâti el ahyâi minhüm vel emvât”
de, bütün müminler senden razı olur. Bir kere de “Sübhânellahi vel hamdü lillahi ve lâilahe illallahü vellahü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azîm” de ki, Allahü teâlâ senden razı olsun.) [Ey Oğul İlmihali]
buyuruluyor. O eshab, Resulullahın vefatından sonra kötü Şeyler iŞlese yine mi Allah onlardan razı olur?yARen