Allah rızası Nedir

Cüneyd-i
Bağdadi, birisi ona
gelir sorar:

-İhlâsı kimden
öğrendiniz?

-Mekke-i
Mükerreme’de harçlıksız kalmıŞtım. Basra’dan para bekliyordum ama
gelmemiŞti.
Saçım sakalım çok uzamıŞtı. Bir berbere girdim.

– PeŞin
peŞin söyliyeyim param yok, dedim,

– Allah
rızası için saçlarımı düzeltebilir misin?

Berber o
anda mevki sahibi birini traŞ etmekteydi. Onu bırakıp bana baŞladı.
Adam itiraz etti.

Berber:

– Kusura
bakmayınız efendim. Sizi ücreti mukabilinde traŞ ediyorum. Ama
bu genç Allah rızası için istedi, dedi.

Berber
dahasını da yaptı, bana harçlık verdi. Aradan birkaç gün geçti,
beklediğim para geldi. Ona bir kese altın götürdüm.

– Asla
alamam. İnan Allah’ın rızası daha değerli, dedi.